Category

Home > Product > MITSUBISHI > PAJERO SPORT 2016-2018

 

 

ชุดแต่ง TDS-1 New Pajero 2016

 

ผลิตจาก plastic ABS 100% 
พร้อมทำสี 2k ฟรีค่าติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม
 Set.1= 4 ชิ้น ราคา 15,200 บาท ขาวมุกเพิ่ม 500 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลังพร้อมท่อ 1 ชิ้น
- ครอบกันชนหน้า 2 ชิ้น

 Set.2= 8 ชิ้น ราคา 
22,250 บาท 
ขาวมุกเพิ่ม 800 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลังพร้อมท่อ 1 ชิ้น
- กาบประตู 4 ชิ้น
- ครอบกันชนหน้า 2 ชิ้น


 Set.3= 6 ชิ้น ราคา 19,350 บาท  ขาวมุกเพิ่ม 800 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลังพร้อมท่อ 1 ชิ้น
- ครอบบันได 2 ชิ้น
- ครอบกันชนหน้า 2 ชิ้น


 Set.4= 10 ชิ้น ราคา 23,800 บาท ขาวมุกเพิ่ม 1,000 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลังพร้อมท่อ 1 ชิ้น
- ครอบกันชนหน้า 2 ชิ้น
- ครอบบันได 2 ชิ้น
- กาบประตู 4 ชิ้น


 Set.5= 19 ชิ้น ราคา 29,200 บาท ขาวมุกเพิ่ม 1,200 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลังพร้อมท่อ 1 ชิ้น
- ครอบกันชนหน้า 2 ชิ้น
- ครอบบันได 2 ชิ้น
- กาบประตู 4 ชิ้น

- ซุ้มล้อ 8 ชิ้น
- คาดเอว 1 ชิ้น


 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า